TIỀN THIÊN ĐAN

Thông tin Tiền Thiên Đan

Tiền Thiên Đan chứa chiết xuất AGEprost - tách chiết từ cây Hoa Ngũ Sắc Ageratum conyzoides L bởi dây chuyền hiện đại chỉ có riêng tại nhà máy của tập đoàn GE Nutrients (Gencor) Mỹ.....